Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybavení nutné k plnění

 

Pokud si chcete sami plnit láhve, musíte k tomu mít velkou tlakovou nádobu s CO2, plnící redukci a váhu.

Plnící redukce není vlastně nic jiného, než spojovací mezičlánek mezi závitem ve vaší velké plnící tlakové nádobě (u našich hasících přístrojů s CO2). Někteří lidé tvrdí, že s "profesionálním" plněním je plnění jednodušší, ale já osobně jsem přesně opačného názoru - domnívám se, že jednoduchá, pevná soustružená matice dobře našroubovaná na hasícím přístroji vám při plnění poskytuje stabilnější základnu a plnění je s ní proto snazší. Nějaké další ventily, hadice a budíky navíc nejsou nutné, člověk se dobře obejde i bez nich a tak mu zpravidla jen překáží.

Jde převážně o trubkový závit (G3/4) a závit na menší plněné bombě (u současných Pb. zbraní trubkový G1/2). Jednoduché soustružené matice lze v paintballshopech koupit za 250-400 Kč (nebo si je případně nechat vyrobit u známého soustružníka), jednoduché redukce s kohouty jsou tamtéž k dostání zhruba od 500 Kč a "profesionální plnící soustavy" vás zde vyjdou zhruba od 1200 Kč výš (nebo si za téměř poloviční cenu můžete nechat sestavit daleko lepší sestavu někde jinde, kde mají co dělat se stlačeným CO).
Plnící matice - jednoduchá redukce
Plnící redukce s kohoutem

Velkou plnící nádobu si lze pronajmout i s plynem, nebo zakoupit. Zpravidla jde o cca. 20 kg "sněhový" hasící přístroj s kapacitou 6kg CO2, který je velikostně dostatečný tak pro 4-6 pravidelně rekreačně hrajících lidí se semiautomaty (pumpy mají mnohonásobně menší spotřebu), nebo jednorázově na jednu větší akci. Nejlepší si je pořídit úplně nový, nebo nechat repasovat nějaký starší přímo v hasičárně. Nový vás vyjde zhruba na 2 tisíce, u staršího záleží na tom kolik si kde naúčtují za práci a kolik mu ještě bude zbývat životnosti, ale obecně by měl stát necelou polovinu. Můžete si pochopitelně pořídit i jiné obdobné tlakové nádoby s kapacitou 2 až 10 Kg CO2 za pořizovací cenu přibližně odpovídající rozdílu v objemu. U jiných tlakových nádob s CO2 než jsou sněhové hasící přístroje si je nutné dávat pozor na to, aby měly tzv. "stoupačku až dolů" - hadičku nebo trubičku, která odebírá tekuté CO2 ze spodní části bomby (sněhové hasící přístroje ji mají automaticky).

Bazarový repasovaný hasičák vám sice mnohdy velmi rádi prodají i přímo v paintballshopech, ale osobně s tím mám velmi špatné zkušenosti. Protože tu většinou jde o týmové vybavení, které si pro sebe nepořizují jednotlivci na pár měsíců, ale spíš skupiny na pár let, je podle mě dobré zbytečně na něm neskrblit časem ani penězi a než na nějakého moulu z paintballshopu, raději se obrátit rovnou na skutečného odborníka v daném oboru - technika z hasičárny, který na tyto přístroje dělá revize. U stejného technika si pak nejspíš budete velkou bombu nechávat pravidelně doplňovat (pokud nevíte kudy kam, doporučuji navštívit internetovou adresu www.vyzbrojna.cz nebo www.hastex-haspr.cz kde najdete adresy "plníren" v celé ČR). Cena naplnění takovéto velké lahve se pak následně pohybuje mezi 100-250 Kč v závislosti na lokalitě.

20 Kg sněhový hasící přístroj s kapacitou 6kg CO2
Další nezbytnou věcí je váha k vážení plněných tlakových lahví, díky které poznáte kolik CO2 jste do bomby skutečně natlačily. Nejlepší jsou moderní digitální kuchyňské váhy které váží s přesností zhruba na gram, ale zvládnete to i se starou váhou se závažím po babičce (i k moderní digitální váze je jen tak mimochodem vhodné mít nějaké to závaží pro její kontrolu).

Kuchynská digitální váha
 


Plnění CO2


První plnění - příprava plnitelných bomb do zbraní:

Při koupi zbraně si je k ní nejlépe rovnou koupit i novou láhev s antisifonem (nebo případně sifonem, pakliže jedete na tekuté CO2) a on/off ventilem - bude vás sice stát o pár stovek víc než obyčejná láhev s pin ventilem, ale manipulace s ní bude v mnoha ohledech daleko snazší. Dodatečná výměna ventilu by vás každopádně vyšla ještě o pár stovek dráž (a pokud u CO2 zůstanete, nejspíš se pro ni časem stejně rozhodnete), takže je dobré nesnažit se mermomocí ušetřit pár stovek na dobré láhvi která vám vydrží léta, když už jste pár tisíc investovaly do zbraně. Pokud se přesto rozhodnete pro pin ventil, je alespoň vhodné opatřit si na něj druhý o-kroužek (15x2), vkládaný za závit - plnění je s ním o něco příjemnější. Někteří lidé také nahrazují přední těsnící o-kroužek (14x1,78) kroužkem o větším průřezu (14x2), který se sice daleko rychleji opotřebuje, ale než se tak stane, máte s ním zas zaručeno dokonalé utěsnění.

Ať už ale tak nebo tak, před prvním plněním svou láhev zcela vypusťte (větší část klasicky vystřílejte ve hře a zbytek nechte vysyčet) a zvažte. Z její prázdné hmotnosti a udávané kapacity pak snadno vypočítáte její maximální povolenou plnou hmotnost. Orientační hodnoty některých láhví jsou uvedeny v tabulce níže, ale protože se hmotnosti mohou typ od typu a výrobce od výrobce drobně lišit, je si vlastní láhev dobré vždy po zakoupení nebo úpravách osobně převážit, aby jste znali její přesnou hmotnost.


Plnění lahví před hrou:

Když máte všechno připraveno, je samotné plnění relativně jednoduché (zvlášť pokud jste si opravdu pořídily lahve s on/off ventily). Přesto ovšem vyžaduje jistou praxi a místy také až bych řekl "otrlost" (zvlášť pokud jste si on/off nepořídily) a v každém případě dodržení určitého základního postupu.

Pokud láhev jednoduše našroubujete na hasící přístroj a otevřete kohout(y), nepodaří se vám ji naplnit celou. Je-li hasící přístroj plný a skladovaný při pokojové teplotě (řekněme 22-25 °C) a plněná tlaková láhev naopak zcela prázdná (a má rovněž pokojovou teplotu), přepustí se do ní asi jen polovina její kapacity. Má-li hasící přístroj teplotu pod 5 °C, přepustí se do ní ani ne 20% z její kapacity.

Pokud vám toto množství dostačuje z hlediska zásobování, pak již toto je vhodné naplnění pro většinu dnešních zbraní používajících plynné CO2 - neboť méně naplněná láhev zde významně pomáhá správné separaci tekutého a plynného CO2 (u tlakové lahve naplněné na její udávanou kapacitu je v ní při pokojové teplotě tekutým CO2 obsazeno asi 3/4 z celého prostoru lahve, takže je ho v ní docela problém odseparovat, zvlášť pokud je umístněna horizontálně a má radikálně větší délku než výšku). Pokud naopak jedete na tekuté CO2, nebo pokud nemůžete plnit častěji a plyn v lahvi vám musí vydržet na dlouhou dobu, budete požadovat plnou kapacitu. Dosáhnete toho následujícím způsobem:

1. Lahve je nejlepší plnit pár hodin před tím než vyrazíte hrát, aby jste je mohly v klidu podchladit a aby se pak následně naplněné stačily v pokojové teplotě zahřát na "provozní teplotu" a tím se v nich zvýšil tlak. Plnění přímo v poli ze zjevných důvodů není vhodné a mělo by jít o vyloženě nouzovou situaci. Lahve není nezbytně nutné plnit na jejich maximální kapacitu, stačí když v nich je dostatek tekutého CO2 pro celé herní období, aby jejich výkonnosti v průběhu střelby neklesala.

2. Před samotným plněním dejte láhev na 20-40 minut do mrazáku. Podchlazením CO2 v láhvi se zmenší jeho objem a tedy i tlak. Díky rozdílu tlaků v (podchlazené) láhvi a v (nechlazeném) hasícím přístroji pak bude CO2 do láhve prostě vytlačeno, přeteče ho tam tolik, až se tlaky mezi oběma nádobami vyrovnají. Pokud tedy bude hasící přístroj studený a samu láhev budete chladit kratší dobu, nepodaří se vám ji zcela naplnit. Pokud naopak budete láhev chladit příliš dlouho, může vám namrznout i ventil a plnění (především u láhví s pin ventilem) pak může být minimálně dost problematické (v extrémním případě to končí zamrznutím ventilu v otevřené poloze, kdy celá láhev po odšroubování z plnící redukce vysyčí - což je dost "neekonomické"). Doba chlazení lahve je tedy záležitostí zkušeného odhadu na základě aktuálních podmínek.

3. Správně namraženou láhev našroubujte na hasičák (pokud máte pin ventil a navíc ještě nemáte dobré o-kroužky, nejspíš budete muset chvilku laborovat s tím, aby vám láhev v matici správně těsnila - zkoušejte různé stupně zašroubování a s láhví v závitu jemně zamelte až dosáhnete nejmenšího - pokud možno nulového - úniku). Otevřete kohout(y) a přepusťte plyn. Celý proces přepouštění CO2 trvá kolem 5 vteřin, načež se sám automaticky zastaví po vyrovnání tlaků v hasícím přístroji a v plněné láhvi.

4. Po naplnění zavřete kohout(y), láhev vyšroubujte a zvažte, aby jste zjistili, kolik plynu se vám do ní podařilo natlačit. Připomínám, že hmotnost prázdné láhve by jste již měly mít zváženou a při výpočtu plné hmotnosti vycházíme z toho, že 1oz (jedna unce) je 28,35g.

5. Pokud jste dobu chlazení správně neodhadly a láhev je přefouknutá, musíme z ní trochu plynu odpustit dokud je ještě podchlazená - pokud by se totiž zahřála, tlak v ní by stoupl a mohlo by dojít k prasknutí bezpečnostní pojistky na ventilu a vysyčení plynu z láhve (pojistka tímto způsobem zabrání roztržení celé láhve). Buď tedy láhev našroubujete do zbraně a rychle z ní odpovídající část plynu vystřílíte, nebo ho upustíte ventilem (upouštění by se mělo provádět s ventilem vzhůru a po částech, aby ventil láhve nezamrzl, ale pokud plynu neupouštíte moc, až tak na tom nezáleží).

6. Pokud je naopak v láhvi málo CO2, může to mít hned několik příčin. Tou nejhloupější je, že vám dochází CO2 v samotném hasícím přístroji - kde nic není tam zkrátka ani smrt nebere. Nejčastější příčinou je ale skutečnost, že jste vzhledem k okolnostem málo chladily. Pokud je teplota hasícího přístroje nižší, musíte jak už bylo řečeno prostě zchladit láhev o to víc. Podobné problémy se vyskytují také pokud najednou doplňujete velkou láhev (tj. řekněme od 12 uncí výš), nebo naopak velmi malou láhev (3.5/4oz) kdy je často nutné chladit a plnit "dvoustupňově" - nejprve chladíte téměř prázdnou láhev a poté z cca. 1/2 naplněnou "teplým" CO2 z hasičáku. V obou případech tedy jednoduše láhev ještě jednou zchlaďte a plnění opakujte.

7. V horkých letních měsících se doporučuje láhve plnit pouze na 9/10 jejich maximální kapacity kvůli omezení rizika přetlakování vlivem špatného zacházení (např. po zahřátí flašky odložené na slunci). V zimních měsících se naopak doporučuje láhve plnit těsně na jejich maximální kapacitu, neboť tu podobné riziko nehrozí (pokud láhve nepostavíte vedle doběla rozžhaveného topení), tlak v láhvi se působením venkovních nízkých teplot naopak spíše sníží (výjímkou jsou zbraně používající plynné CO2, které jsou extrémně náchylné na tekuté CO2, u kterých je láhve vhodné plnit na ještě menší kapacitu, neboť CO2 v zimě více zkapalňuje).


Manipulace při hře:

Během hry jde vpodstatě jen o to, láhev do zbraně správně našroubovat a udržovat ji pokud možno na konstantní teplotě. V horkých letních měsících není dobré láhve (ať už našroubované na zbrani, nebo samotné) odkládat na slunci, v zimních měsících je naopak nutné pokusit se je co nejlépe ochránit před zimou, respektive udržet je co nejdéle v teple. Do opravdu extrémních zimních podmínek se doporučuje nosit dvě láhve, přičemž tu co máte ve zbrani po jejím ochlazení vyměníte za náhradní kterou máte uloženou v termotašce. Za nízkých teplot je také dobré příliš "nekulometit" protože se tím rychle snižuje tlak v láhvi a ona se pak rychle ochlazuje... větší láhve jsou mimochodem proti tomuto ochlazování o něco málo odolnější. Některé zbraně je také nutné nosit specifickým způsobem, tak, aby do nich tekuté CO2 z láhve nateklo nebo nenateklo - v závislosti na tom, jestli jsou zkonstruovány a upraveny pro využití plynného nebo kapalného CO2. Určité zbraně jsou také při použití CO2 citlivé na určité teploty, ale to už je spíš záležitost zbraní jako takových a jejich konstrukce, než záležitostí CO2 a plnění.
 

Tabulky hmotností plnitelných láhví

 
K tomu aby jste zjistily, kolik máte v láhvi plynu je třeba zvážit její aktuální hmotnost a odečíst od ní hmotnost prázdné láhve. Před prvním plněním by jste tedy svou láhev měly zcela vypustit (větší část klasicky vystřílet ve hře a zbytek nechat vysyčet), zvážit a daný údaj si dobře poznamenat. Hmotnost láhve naplněné na její limitní kapacitu pak jednoduše vypočítáte když k její prázdné hmotnosti připočtete její udávanou kapacitu CO2 - jedna unce (1oz) je 28,35g.

Pokud prázdnou hmotnost vlastní láhve neznáte, možná by vám mohla pomoci následující tabulka hmotností v Čechách nejčastěji používaných dílů při sestavování láhví paintballových zbraní, podle níž by si většina uživatelů měla být schopna prázdnou hmotnost své sestavy celkem přesně vypočíst:

Díl Hmotnost
Jednoduchý Pin ventil JAVA 101g
Jednoduchý On/Off ventil JAVA 167g
Jednoduchý On/Off ventil Inspire Paintball 156g
Jednoduchý On/Off ventil 32° 143g
Smartparts On/Off ventil s exp. komorou 216g
Antisifonová trubička 22-25g
Sifonová trubička ~25g
3,5oz Al láhev Catalina (samotné tělo láhve) ~219g
9oz Al láhev JAVA (samotné tělo láhve) ~298g
10oz Al láhev Catalina (samotné tělo láhve) ~356g
12oz Al láhev JAVA (samotné tělo láhve) ~428g
12oz Al láhev Catalina (samotné tělo láhve) ~455g


Informativně a orientačně zde uvedu také některé příklady hmotností a kapacit jednotlivých láhví se kterými jsem se zatím při plnění setkal. Protože hmotnosti dílů se ale mohou typ od typu a výrobce od výrobce (a u odlévaných těl láhví i sérii od série) drobně lišit, samozřejmostí by opravdu mělo být si vlastní láhev prázdnou převážit (!), aby jste skutečně znali její přesnou prázdnou i plnou hmotnost.


 
Velikost, typ, provedení Prázdná hmotnost Plná hmotnost Nápln plynu v gramech
Kiveta ? ? 150g
3,5oz Al pin ventil 320g 419g 99g
9oz Al pin ventil 400g 650g 255g
9oz Al JAVA on/off ventil + antisifon 485g 735g 255g
9oz Al JAVA on/off ventil + sifon 474g 729g 255g
10oz Al pin ventil + antisifon 475g 758,5g 283g
10oz Al JAVA on/off ventil + antisifon 537g 820,5g 283g
12oz Al pin ventil 500g 840g 340g
12oz Al JAVA on/off ventil + antisifon 585g 960g 340g
 


Před prvním výstřelem


Jedna z nejdůležitějších věcí, aby vám výbava dlouho vydržela je opatrování a údržba. Pod pojmem údržba si každý představí něco jiného. U paintballu to znamená čištění a mazání funkčních ploch. Na toto promazávání se nedá použít kde jaký olej který najdeme v našem domově, ale olej speciální, který nám zajistí dlouhou životnost opotřebytelných dílů. Zvláštností tohoto oleje je, že dobře promazává části při nízkých i vysokých teplotách, které se na zbrani vyskytují. Z důvodu tření a expanze tekutého CO2.Cena tohoto oleje není nijak závratná, pohybuje se do sta korun. Proto nedoporučuju na tomto šetřit, protože jedna malá láhvička Vám vydrží na pěkně dlouhou dobu.
Před prvním hraním je tedy zapotřebí značkovač důkladně promazat. Nejdříve úderník, kde naneseme dvě až tři kapky do míst určených pro promazání zbraně. Zbraň párkrát ručně natáhneme a vystřelíme.
Teprve teď přijde čas na namontování vzduchové láhve, kde do uzávěru kápneme taktéž dvě až tři kapky. Toto nám zajistí promazání vnitřních dílů zbraně.

Sundání láhve pod tlakem


Na konci hraní, když chceme sundat tlakovou láhev nesmíme ji jednoduše vyšroubovat. Protože pin ventil je pod tlakem otevřen a při pokusu o odšroubování by nám všechen plyn unikl a navíc bychom ještě zničili těsnění u tlakové láhve. Proto musíme postupovat následujícím způsobem.
Pokud jste vlastníkem láhve s on/off ventilem můžete si gratulovat. Zde pouze uzavřete ventil a médium ze zbraně vystřílíte.
Pokud máte pin ventil budete muset trochu experimentovat. Láhev povolíte asi o jeden závit a začnete střílet ze značkovače. Pokud Vám značkovač střílí i po deseti ranách, máte nedostatečně povoleno a musíte povolit ještě o kousek. Tento postup opakujete dokud vám zbraň nepřestane střílet. Sníží se tlak na pin ventil a ten se uzavře.
Poté můžete láhev odšroubovat.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood pressure chart

(AjetPayday, 8. 10. 2018 2:03)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-100mg-warframe/

Sagacity Blood Intimidation Readings

(AkneextOwemn, 25. 7. 2018 10:18)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-mylan/